Gizlilik Politikası


Bilgi Güvenliği Hedefimiz

Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyecek risklerin önlenmesi ve yönetimi için gerekli kontrol ve uygulamaları belirleyen sistemin standartlara uygun kurulması, denetimi ve iyileştirilmesi sağlanır.

Yönetim Desteği ve Kaynaklar

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynak sağlanır.

Uygulanabilirlik

Planlamalarda ve alınan kararlarda uygulanabilirlik yönü göz önünde bulundurulur. İş süreçlerine uyuma ve sürdürülebilirliğe dikkat edilir.

Müşteriler

Müşterilerimizin bilgileri bizim için değerli ve önceliklidir. Yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda sadece ihtiyaç duyulan bilgiler kullanılır ve saklanır.

Yasal Mevzuat

Yasal mevzuat, bilgi güvenliği konusunda yükümlülükler getirmektedir. Mevzuata uyum önceliklidir.

Sözleşmeler

Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin bilgi güvenliği kurallarımıza uymaları beklenir.

Kişisel Veriler

Kişisel verilerin korunması bizim için etik değerler açısından önemli bir konudur. Kişisel verilerin korunması kanunu ve yönetmelikleri, kurul kararlarına uyum sağlanır.

Riskler

Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini tehdit eden riskler düzenli olarak analiz edilerek düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

İş Sürekliliği

İş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisizliği ve yedekli olarak sürdürülebilirliği bizim için çok önemlidir. Bu amaçla gerekli yatırımlar için kaynak sağlanır.

Kontrol ve Denetleme

Bilgi güvenliği politikalarına ve kurallarına uyulması düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.

Bilgilerin Sahipliği

Yaratılan, güncellenen ve kullanılan bilgi varlıklarının mülkiyeti şirketimize aittir. Bu varlıklara erişen herkes bunun bilincini taşımalıdır.